ORTOLAAN KOOR

AFSTAND BEWAREN MENSEN SPAREN

#coronavirus

zorg goed voor jezelf en elkaar!

Géén repetitie tot en met 20/4/20.

DIT KAN VERLENGD WORDEN IN FUNCTIE VAN DE OVERHEIDSADVIEZEN.

 

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

 

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Ter herinnering,

De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen: 

 

  • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
  • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
  • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:

 

                           - De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.

                           - Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden: 

                                         * De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.

                                        * De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

ORTOLAAN KOOR

Van harte welkom in ons digitale huisje.

“ Het Ortolaan Koor werd opgericht in 1953, in 2018 vierde Ortolaan Koor haar briljanten jubileum! “

 

 

ORTOLAAN KOOR

Repetitor: Mevr. Mia Verckens

Dirigent: Dhr. Paul Melaerts

Voorzitter: Dhr. André Toye

 

In 2018 hebben we ons BRILJANTEN JUBILEUM gevierd!

- "65 - jaar" is een mijlpaal in onze koorgeschiedenis en daar zijn we fier op!

Wij danken velen voor hun inzet en samenwerking en zeker u als gewaardeerde luisteraar!

 

Wanneer begin februari 1953 tijdens de grote overstromingsramp,

een groepje van 14 à 15 jonge mensen, onder de leiding van wijlen Joz. De Houwer,

een poging doet om enkele meerstemmige liederen onder de knie te krijgen,

worden de eerste stappen gezet van het latere ORTOLAAN KOOR .

 

De naam 'Ortolaan' is ontleend aan de gelijknamige zangvogel Hortulanus.

Het is een schaarse broedvogel die voorkomt in de Kempen en Oost-Nederland.

Hij behoort tot de familie van de rietgorzen en is welbekend om zijn fraaie zang.

Vooral in de lente, gedurende de paartijd, zingt hij ononderbroken zijn veelzijdige melodieën.

Het Ortolaan gemengd koor telt momenteel 25 enthousiaste koorleden

en oefent elke week in Fort II te Wommelgem.

Van de aanvankelijk eenvoudige madrigalen en volksliederen werd het repertoire met de jaren uitgebreid.

Zo heeft het koor zowat alle terreinen van de koormuziek betreden.

De bezieling en de muzikale kwaliteiten van de dirigenten en de begeleiding, zorgden voor tal van muzikale hoogtepunten.

Zowel voor de koorleden als voor de toehoorders was het steeds een ware belevenis.

De volksmuziek heeft op het koor steeds een grote aantrekkingskracht gehad.

Ook klassieke en sacrale muziek vormen een groot deel van het repertoire.

Deze belangstelling blijkt uit de ontelbare missen die het koor in de loop der jaren heeft opgeluisterd.

De uitvoeringen in de artiestenmis van de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen zijn wel een extra vermelding waard.

Het Requiem van Mozart werd in het verleden 12 maal uitgevoerd, waaronder in Aosta ( Italië), maar ook de 'Messe Solennelle Sainte Cécile' van Ch. Gounod en het Requiem van Fauré werden in het verleden uitgevoerd.

Ortolaan verleende ook zijn medewerking aan een vijftal lp’s en samen met de Concertband voor Vlaanderen werd een kerst-cd opgenomen.

Er wordt regelmatig samengewerkt met andere koren en solisten.

Zo werd er in 2004 een ‘Musical Concert’ gegeven in de Singel te Antwerpen en in 2009 werd de 'Rubenscantate' van P. Benoit gebracht.

Uitwisselingen en verbroederingen brachten het koor naar Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Frankrijk maar ook naar muzikale vrienden in Brussel, Bergen en diverse plaatsen in Vlaanderen.


Het koor heeft naast zang en muziek ook een sociale functie.

De wekelijkse gezellige babbel na de repetitie en het jaarlijkse Sint-Cecilia-feest.

De ongedwongen sfeer bij uitvoeringen, verplaatsingen en kooruitstappen, zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt.

 

De goede verstandhouding en de vriendschap onder de koorleden en fans, liggen mee aan de basis van het succes!

Wij verzorgen uw muzikale omlijsting bij een aperitiefconcert, vernissage, huwelijk, jubelvieringen en misvieringen!

Wij hebben een mooi repertoire en blijven vernieuwen.

We zingen éénstemmige of meerstemmige werken, folklore,

gospelsongs en spirituals, religieuze en klassieke muziek. 

Op aanvraag werken wij samen met solisten, andere koren en ensembles.


    Voel je welkom om te komen meezingen.

Onze koorleden, repetitor Mia en dirigent Paul, helpen je op onze muzikale weg.

 

Je kan hier je waardering geven over onze koorsite door op een sterretje van 1 tot 5 onderaan te klikken, dank je!

Rating: 4.6727272727273 sterren
55 stemmen

Om de diavoorstelling op volledig scherm te bekijken, klikt u op de pijltjes bovenaan rechts in de viewer en klikt u telkens op de foto of op het pijltje rechts in het midden om naar de volgende afbeelding te gaan.