Met respect en dankbaarheid denken we aan wijlen Joz. De Houwer.

Hij heeft het gemengd koor Ortolaan gesticht en met zijn warme en enthousiaste persoonlijkheid heeft hij ons de motivatie gegeven om op dezelfde weg verder te gaan met het koor Ortolaan. Bedankt Joz. en echtgenote Lydia!