+

In dank om wat hij voor ons deed en betekende aanvaarden we het heengaan van


Frans ʹʹSusʹʹ Melaerts


Boekhouder,
Muzikant - cellist,

Procuratiehouder op rust Maison F. Mathieu,

Laureaat van de Arbeid,

Houder van Regeringsmedaille Cello,

Cellist op rust aan het Combo Ortolaan onder wijlen Joz. De Houwer,

Cellist op rust aan de Koninklijke Symfonie Sint-Rochus Deurne,

Cellist op rust aan het Antwerps Kamerorkest,

Koorleider op rust van het Knapenkoor Sint-Rochus Deurne,

Leraar op rust aan Muziekschool Adriaan Willaert, cello en notenleer.

 

echtgenoot van Elza Goossens


geboren te Mechelen op 26 december 1926 en overleden te Deurne in het AZ Monica op Goede Vrijdag 10 april 2020,

gesterkt door het laatste sacrament en ziekenzalving.


Graag spreken we onze bijzondere dank aan het verplegend en verzorgend personeel en de directie van WZC Compostela in Borsbeek voor alle toewijding en zorgen uit.


Oprechte dank ook aan de dokters Van Den Bossche en Heyvaert voor hun jarenlange inzet.


Evenzeer dank aan de artsen en verplegenden van AZ Monica, afdeling D2 Pneumologie Covid-19,

met name Dr. Huybrechs en Dr. Vandenbroucke.


De asverstrooiing heeft in besloten familiekring plaatsgehad op vrijdag 17 april 2020
op de begraafplaats Silsburg te Deurne-Zuid.


Op een later tijdstip kan er wellicht wel een moment van gedachtenis doorgaan waarover we dan zullen communiceren.


Correspondentieadres:
Familie F. Melaerts - Goossens p/a Vranken Begrafenisonderneming Herentalsebaan 454 – 2100 Deurne
Digitaal condoleren: www.begrafenisonderneming-vranken.be


Dit melden u:

zijn echtgenote

Elza Goossens

zijn kinderen

Mimi Melaerts
Paul Melaerts
Jan & Marleen Melaerts - Verwulgen

zijn kinderen en achterkleinkinderen
Maarten

Geert & Iris,
Elwin, Elian, Floran, Lente

Jan & Nineke, 

Juul, Aagje


Families Melaerts, Goossens, Baccaert, Otte, Van Hoof

De familie dankt u voor uw talrijke blijken van medeleven, de telefoontjes, rouwkaarten , bloemen en andere attenties vormen een ware troost voor ons.

Gelieve bij vergetelheid deze kennisgeving te willen aanvaarden.